Samen “volhoudbaar” bouwen

Samen “volhoudbaar” bouwen
oktober 1, 2019 Yoran
Architectuur

Overal rijzen seniorenappartementen als paddenstoelen uit de grond. Maar is dat wel duurzaam?
Wat als de demografische ontwikkelingen over 20-30 jaar een voorspelbare terugloop laten zien van het aantal gegadigden voor een seniorenwoning? Gaan we dan weer kapitaal vernietigen en slopen?

CPO vereniging Volwaarde

De CPO vereniging Volwaarde voor de Vecht meent dat dit anders kan en moet. Als we nu bouwen moeten we het gebruik van de klassieke, veel CO2 uitstotende bouwmaterialen als beton en staal, zoveel mogelijk beperken en zoveel mogelijk demontabel bouwen. Moeten we niet alleen goed isoleren (geluid en warmte) maar ook energieneutraal zijn, of nog liever, energie leveren. Moeten we niet alleen maar een mooi plekje hebben, maar op dat plekje ook zodanig bouwen dat het resultaat zich ook na decennia vrijwel zeker in positieve zin onderscheidt van concurrerende woonopties.

Er zullen senioren zijn die hun schouders ophalen: “Na mij de zondvloed, over 20-30 jaar ben ik er niet meer”. Maar anderzijds houden ook veel senioren zich bezig met estate-planning: het nemen van verstandige stappen om de waarde van het familiebezit over de generaties in stand te houden. Dat sluit dus bepaald niet aan bij het negeren van een mogelijke waardevermindering van de eigen woonsituatie.

“Volwaarde voor de Vecht” is een vereniging van particulieren die gezamenlijk een project van 10-14 appartementen / penthouses gaan ontwikkelen aan de Vecht in het centrum van Hardenberg. “CPO” staat voor “Collectief Particulier Opdrachtgeverschap”.

“Volhoudbaar”

De naam komt van “volhoudbaar”, het Zuidafrikaanse woord voor “duurzaam” en van waardevast. “Volhoudbaar” geeft veel beter dan het sleetse woord “Duurzaam” weer waar het om gaat: “Volhouden”, “in stand houden” en “houden van”. En bij “waardevast” hebben we het ook niet alleen over geld. Sociale waarden en de waarde van de gebruikte materialen zijn misschien wel belangrijker dan geldwaarden. Zo willen we voorzien in een op het dak geplaatste gemeenschappelijke groentekas annex ontmoetingspunt en willen we niet alleen demontabel bouwen, maar ook de gebruikte materialen een identiteit geven, zodat ze, ook in de verre toekomst, weer herbruikbaar zullen blijken zijn. Dat is sociaal en circulair bouwen!

De investeringskosten voor ons project zullen hoger uitvallen, maar we sturen tegelijkertijd op een minimale total cost of ownership, m.a.w.: minimalisatie van onderhoudskosten. Ook voor de technische installaties. Gerekend naar het prijspeil van september 2019 komen de bouwkosten incl grondprijs neer op ca € 3000 per m2 v.o.n.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op: https://volwaardevoordevecht.nl

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*