Nieuwe bouwmaterialen kunnen bouwen duurzamer maken

Nieuwe bouwmaterialen kunnen bouwen duurzamer maken
november 24, 2022 Yoran

Elk jaar opnieuw vindt de zogenaamde Earth Overshoot Day plaats. Dit zorgt ervoor dat we ons als mens bewust dienen te zijn van het feit dat we meer natuurlijke grondstoffen gebruiken dan onze planeet kan regenereren. Het spreekt voor zich dat dit zeer grote gevolgen kan hebben voor de toekomst. Wanneer we op deze manier verder blijven gaan bestaat er immers een significant risico dat volgende generaties niet meer over de mogelijkheid zullen beschikken om huizen te bouwen. Dit zorgt ervoor dat er ook binnen de bouwsector gezocht wordt naar andere oplossingen. Niet in het minst komt de focus daarbij stevig te liggen op de verschillende bouwmaterialen waar gebruik van wordt gemaakt.

Hergebruik van bestaande bouwmaterialen

Eén van de meest gehoorde oplossingen heeft te maken met het hergebruik van bouwmaterialen. Een studie die werd uitgevoerd door TNO heeft echter duidelijk gemaakt dat zelfs wanneer ervoor wordt gekozen om alle materialen circulair in te zetten, er met de huidige bouwopgave toch nog steeds sprake is van een zekere afhankelijkheid van primaire grondstoffen.

Voor biomaterialen geldt dat deze voor een stukje deel kunnen uitmaken van de oplossing. Hernieuwbare bronnen zoals bijvoorbeeld op duurzame wijze geproduceerd hout kunnen er in ieder geval voor zorgen dat uitputting van primaire grondstoffen evenals milieuonvriendelijke verwerking kunnen worden voorkomen.

Verspreid over Europa zijn in ieder geval voldoende duurzaam beheerde bossen terug te vinden. Bovendien is het mogelijk om hout niet alleen op relatief voordelige wijze, maar ook op een milieuvriendelijke manier naar Nederland te transporteren.

Opslag van CO2 door biobased bouwmaterialen

Er bestaan tegenwoordig een behoorlijk aantal interessante redenen om het vizier te richten op het gebruik van bouwmaterialen die over een biobased karakter beschikken. In eerste instantie beschikken het merendeel van de gangbare bouwmaterialen vandaag de dag nog over een aanzienlijke CO2-uitstoot en belasting op het milieu. Dit geldt niet alleen voor cement, maar ook voor beton en staal. Ondanks het feit dat er stappen worden ondernomen om deze grondstofketens duurzamer te maken is het een goed idee om te kijken in de richting van duurzame(re) alternatieven.

Voor zowel planten als bomen geldt dat ze tijdens hun groeiproces niet onaanzienlijke hoeveelheden CO2 opnemen. Voor een biobased gebouw geldt bijgevolg dat ze over de mogelijkheid beschikt om CO2 gedurende een lange tijd op te slaan in het bouwmateriaal. Het is wel van cruciaal belang dat er gebruik wordt gemaakt van duurzaam (bos)beheer. Hierbij is er steeds sprake van de toevoeging van nieuwe teelt na het oogsten.

Het gebruik van hergroeibare materialen in de bouw

Nog een belangrijke reden waarom het interessant kan zijn om gebruik te maken van biobased bouwmaterialen heeft te maken met het hergroeibare karakter waarover ze beschikken. Voor heel wat materialen die veelvuldig in de bouw worden gebruikt zoals bijvoorbeeld zand en mergel geldt dat ze over een eindig karakter beschikken. Voor hergroeibare materialen geldt echter dat ze binnen de termijn van één generatie terug kunnen groeien waardoor er in principe eindeloos gebruik van kan worden gemaakt. Voor verschillende materialen geldt dat ze niet toe kunnen behoren tot de groep van de biobased bouwmaterialen. Dat geldt bijvoorbeeld voor leem. Hiervoor geldt namelijk dat ze niet binnen één generatie terug kan groeien.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*